Observationsstudie: Book en ekspert

‘Book en ekspert’ er en ordning, hvor lærere kan bestille en ingeniør eller en anden naturfaglig ressource-person til at holde oplæg for eleverne. Eksperterne kommer fra danske virksomheder og giver dermed et direkte indblik i den virkelighed, der venter, hvis man tager en STEM-uddannelse.

Eksperterne trænes inden de holder oplæg for eleverne. Men virker træningen? Det ønskede Engineer the future at undersøge i forbindelse med en opgradering af ordningen i 2020.

Sciencecom DK udførte derfor observationsstudier ved otte skolebesøg i efteråret 2020.  Formålet med observationsrækken var at samle information om samspil mellem eksperter og elever for at understøtte udvikling af kurser og andre tiltag, der ruster eksperterne til at levere bedst mulige indsats i mødet med eleverne.

Observationsstudierne blev suppleret med spørgeskemaer til lærere og elever samt kort interview med ekspert umiddelbart efter oplæg. Afrapporteringen blev skrevet med fokus på udfordringer og forbedringsforslag, samlet i centrale temaer.

—-

Jeg har gennem årene arbejdet med de fleste større oplægsholderordninger inden for STEM i Danmark: Book en ekspert, Bestil en forsker, Naturvidenskaben på besøg, DTU SDG og Novo Science Ambassadører. Ønsker du viden om disse ordninger og hvordan oplægsholderne bedst rustes til at holde gode oplæg, så deler jeg gerne mine erfaringer. Ring eller skriv for mere info.