Cases

Eksempler på mit arbejde:

DTU-kursus: Formidling af bæredygtighed

DTU har i 2019 for alvor taget fat på arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål. Det er blevet skrevet ind som et centralt element i den nye strategi, og som et led i denne virkelig positive udvikling har DTU besluttet, at ALLE ph.d.-studerende fremover skal uddannes i bæredygtighedsmål – og arbejde med at kommunikere dem til omverdenen.

Sammen med tidligere kollegaer fra Center for Faglig Formidling samt DTU Mangement har vi derfor i efteråret 2019 udviklet og gennemført det første egentlige kursus om kommunikation af FN’s bæredygtighedsmål for ph.d.-studerende for knap 80 ph.d-studerende.

Som afrunding på forløbet gav deltagerne i mindre hold hver et oplæg på 10 minutter, hvor de satte deres eget ph.d.-projekt ind i en bæredygtighedsramme, vinklet til en gymnasieklasse.

Når selv en astrofysiker ender med at finde et bæredygtigheds-take på sin forskning, så virker det til, at missionen er lykkedes meget godt : -)

Fra evalueringen:

»Peter is awesome : ) His energetic but informal way of presenting, makes it interesting and you feel free to ask questions. He is very good at getting the audience involved and adapting the content to the audience, going about faster on subjects that clearly is understood.«

»Nice lectures with a good humor 🙂 «

»I really liked Peter. And i found interesting the way he made us think about our project and i wanted to find a nice way to communicate to several people that they dont know about our field of science.«

 

Digital Post / Grønland: kommunikationstrategi

Grønland indfører obligatorisk Digital Post fra det offentlige i 2020. Det er en markant ændring af kommunikationen fra det offentlige, og en mulighed for at både øge serviceniveau og spare ressourcer, da andelen af smartphone-brugere i Grønland er blandt verdens højeste.

Sammen med Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik, Digitaliseringsstyrelsen, har vi i 2019 udarbejdet en kommunikationsstrategi og kampagneplan for projektet. Fokus har især været på nogle af de svære målgrupper med særlige behov i bl.a. bygderne og dermed også på brug af et stort miks af kanaler, både digitale og analoge.

Selve implementeringen af planen står Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik selv for på både grønlandsk og dansk.

Udover dette projekt har jeg i flere omgange hjulpet andre organisationer i Nuuk med deres kommunikation: kurser i formidling for ansatte på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og ordstyrer på konference for Naalakkersuisut, Selvstyret – og har også samarbejdet med de grønlandske medier.

Jeg kan derfor tilbyde en bred erfaring med kommunikation og journalistik på Grønland.

Personlig rådgivning: Sekretariatschef

“Hvordan får jeg klart kommunikeret den faglige gevinst ved en udvidelse af vores center til beslutningstagerne?”

Sådan lød opdraget fra en sekretariatschef i sundhedsvæsenet, da vi indledte en række møder med rådgivning og udvikling af lederens personlig kommunikation, så fokus var på budskabet og ikke druknede i for mange faglige detaljer.

Øvelsen blev implementeret i praksis først som et pp-indlæg til et møde med beslutningstagerne, siden som et skriftligt beslutningsgrundlag.

Vinteren 2020 er beslutningen om udvidelsen i proces, og centerlederen skriver følgende om forløbet:

»Sparringen med dig har været særdeles værdifuld. Du evner på meget konstruktiv vis at spotte svagheder og udviklingspotentiale i såvel den mundtlige som den skriftlige faglige formidling. Du gav mig nogle enkle, men yderst anvendelige modeller og redskaber, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde.«

»Man fornemmer at din viden om og erfaring med kommunikation er stor, og du formår at dosere og servere den, så den er let at omsætte i praksis. Dit feedback er skarpt men respektfuldt, og giver mig lyst til løbende at forbedre min kommunikation. Jeg er imponeret over din evne til at sparre på et område du ikke kender, og jeg ville ønske, at jeg altid havde én med din viden og dine færdigheder som fast sparringspartner i mit arbejde.«

Forskerzonen: Udvikling af projektmodel

Jeg har i mit tidligere arbejde som leder af Center for Faglig Formidling haft ‘Forskerzonen’ under mine vinger. Forskerzonen er et selvstændigt magasin i regi af Videnskab.dk, hvor forskere selv formidler deres arbejde. Mest i form af artikler, men også som videoer og podcasts.

Efter en flerårig udviklingsperiode, støttet af Lundbeckfonden, skal Forskerzonen nu stå på egne ben. Det vil sige, at projektet skal gå fra udvikling til drift.

Det er altid en virkelig kritisk fase, når udviklingsmidlerne hører op, og et projekt skal overgå til en langt mindre sexet (men ofte langt vigtigere) driftsfase. Det kræver partnere, der vil blive ved med at støtte, efter spotlyset er slukket. Det kræver penge, der skal på bordet hvert eneste år.

Jeg hjælper derfor Videnskab.dk med at stable et bredt samarbejde om Forskerzonen på benene. Projektskitser, møder, beslutningsoplæg ligger på mit bord.

Målet er at gøre Forskerzonen til en fælles national indsats, hvor vi fastholder denne centrale kilde til forskningsbaseret viden til samfundet.

Centrale partnerne er de danske universiteter og de store forskningsfonde, som forhåbentlig alle sammen ender med at melde sig ind i partnerskabet.
Andre mulige deltagere er regioner, forskningstunge virksomheder og øvrige organisationer med bred interesse i et vidensbaseret samfund.

 

 

 

Evidensbarometer: Idémager

Evidensbarometeret giver dig en enkel, visuel indikation af, hvor meget evidens der ligger bag en nyhed om forskning på sundhedsområdet.

Evidensbarometeret er baseret på nogle af de centrale kriterier, som både forskere og videnskabsjournalister benytter, når de skal vurdere, hvor vidtrækkende konklusioner man kan drage på baggrund af et stykke forskning.

Kriterierne er forklaret nederst på siden.

Du kan læse mere om tankerne bag Evidensbarometeret, og hvordan det er skruet sammen i artiklen ‘Evidensbarometer skal hjælpe dig til at navigere i sundhedsjunglen‘.

Du kan også se professor i videnskabskommunikation Maja Horsts vurdering af Evidensbarometeret her: Videnskab.dk lancerer ny mærkningsordning til sundhedsnyheder

Evidensbarometeret er udviklet af Center for Faglig Formidling, Videnskab.dk, i samarbejde med IT-Universitetet. Projektet er støttet af Google Digital News.