Personlig rådgivning: Sekretariatschef

“Hvordan får jeg klart kommunikeret den faglige gevinst ved en udvidelse af vores center til beslutningstagerne?”

Sådan lød opdraget fra en sekretariatschef i sundhedsvæsenet, da vi indledte en række møder med rådgivning og udvikling af lederens personlig kommunikation, så fokus var på budskabet og ikke druknede i for mange faglige detaljer.

Øvelsen blev implementeret i praksis først som et pp-indlæg til et møde med beslutningstagerne, siden som et skriftligt beslutningsgrundlag.

Vinteren 2020 er beslutningen om udvidelsen i proces, og centerlederen skriver følgende om forløbet:

»Sparringen med dig har været særdeles værdifuld. Du evner på meget konstruktiv vis at spotte svagheder og udviklingspotentiale i såvel den mundtlige som den skriftlige faglige formidling. Du gav mig nogle enkle, men yderst anvendelige modeller og redskaber, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde.«

»Man fornemmer at din viden om og erfaring med kommunikation er stor, og du formår at dosere og servere den, så den er let at omsætte i praksis. Dit feedback er skarpt men respektfuldt, og giver mig lyst til løbende at forbedre min kommunikation. Jeg er imponeret over din evne til at sparre på et område du ikke kender, og jeg ville ønske, at jeg altid havde én med din viden og dine færdigheder som fast sparringspartner i mit arbejde.«