Interview-undersøgelse: Science Cup

Science Cup er en opfinderkonkurrence for gymnasieelever i 2.g (stx og htx) i fagene biologi, kemi, fysik, teknologi og naturgeografi. Konkurrencen har eksisteret i mere end 10 år og været afviklet af IDA. Pr. 1. juni 2020 har Engineer the Future overtaget Science Cup.

I den forbindelse blev Science Cup evalueret, så de bedste elementer af konkurrencen bevares og indholdet fortsat er et relevant og stærkt undervisningstilbud til gymnasierne.

Som et led i evalueringen gennemførte Sciencecom DK vinteren 20/21 en interviewundersøgelse blandt lærere, der tidligere har deltaget i Science Cup.

Resultaterne fra undersøgelsen blev sammenfattet i en rapport af formativ karakter – med fokus på forbedringsforslag og de elementer, som lærerne ønsker bevaret.