Forskerzonen: Udvikling af projektmodel

Jeg har i mit tidligere arbejde som leder af Center for Faglig Formidling haft ‘Forskerzonen’ under mine vinger. Forskerzonen er et selvstændigt magasin i regi af Videnskab.dk, hvor forskere selv formidler deres arbejde. Mest i form af artikler, men også som videoer og podcasts.

Efter en flerårig udviklingsperiode, støttet af Lundbeckfonden, skal Forskerzonen nu stå på egne ben. Det vil sige, at projektet skal gå fra udvikling til drift.

Det er altid en virkelig kritisk fase, når udviklingsmidlerne hører op, og et projekt skal overgå til en langt mindre sexet (men ofte langt vigtigere) driftsfase. Det kræver partnere, der vil blive ved med at støtte, efter spotlyset er slukket. Det kræver penge, der skal på bordet hvert eneste år.

Jeg hjælper derfor Videnskab.dk med at stable et bredt samarbejde om Forskerzonen på benene. Projektskitser, møder, beslutningsoplæg ligger på mit bord.

Målet er at gøre Forskerzonen til en fælles national indsats, hvor vi fastholder denne centrale kilde til forskningsbaseret viden til samfundet.

Centrale partnerne er de danske universiteter og de store forskningsfonde, som forhåbentlig alle sammen ender med at melde sig ind i partnerskabet.
Andre mulige deltagere er regioner, forskningstunge virksomheder og øvrige organisationer med bred interesse i et vidensbaseret samfund.