P. C. Abildgaards 250-års jubilæum

I anledning af P.C. Abildgaards og Veterinærskolens 250-års jubilæum, d. 9. juni 2023, holder Abildgaardkredsen festsymposion kl. 10-17. Der er mulighed for at følge symposiet online.

 

I 1773 oprettede Peter Christian Abildgaard Veterinærskolen, forløberen til den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Skolen var en af Europas første veterinære akademier og har lagt bund for den veterinære forskning der arbejdes med i dag. Det er i år 250 år siden skolen oprettedes, og derfor fejrer Abildgaardkredsen jubilæet med et symposion. Der er planlagt taler og paneldebat med interessante forskere samt plads til diskussion mellem alle deltagende. Symposiet finder sted d. 9. juni på den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg.

 

P.C. Abilgaard har spilet en helt enestående rolle i udvikling af veterinærmedicinen og på dens anvendelighed i praksis. Den veterinære historie får sjældent plads i vores arbejde og undervisning, derfor glæder det os meget, at vi har kunnet samle så mange store kapaciteter til at markere oprettelsen af en institution der har bekæmpet husdyrsygdomme i nu 250 år udtaler Abildgaardkredsens formand, Karl Vestergaard-Nielsen.

 

Du kan følge symposiet online her.

 

Program

Symposiet gennemføres i det tidligere Auditorium 7 (festauditoriet), Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C

Ordstyrer dyrlæge, lektor Thøger Flagstad.

  • Kl. 10: Symposiet åbnes V/ formanden for Abildgårdkredsen dyrlæge Karl Vestergaard-Nielsen. Redegørelse for baggrunden for Abildgårdkredsens opståen, formål, virke og målsætning-ansigtet udadtil med hjemmeside og ugentlige nyhedsbrev, debatindlæg i dagspressen, tænketank og debatforum samt mødeaktiviteter.
  • Kl. 10.15: Dyrlæge Mogens Brix Christensen, Varde. Der causeres over dagens jubilar P.C. Abildgård – en artikel forfattet af MBC. 100 særtryk til disposition fra DVT til omdeling.
  • Kl. 10.45: Cand.scient., dr.med.vet. Kurt Buchmann om P.C.Abildgaard fiskene og Akvatisk Patobiologi
  • Kl. 11.15: Dyrlæge, dr.med.vet., professor Søren Alexandersen. Der redegøres for status og tanker omkring den veterinære virologi i Danmark.
  • Kl. 11.45: Dyrlæge, Professor, dr. med. Vet John Elmerdahl Olsen. Bakteriologi fra agarplader til gel-genomsekvenser
  • Kl. 12.15 – 13.00 frokost (sandwich samt vand) i konistoriums mødesal ved siden af fest auditoriet (MSD sponsor)
  • Kl. 13.00: Læge, dr.med. Professor Niels Høiby causerer over emnet” One Health”
  • Kl. 13.30: Dyrlæge, professor Rikke Heidemann Olsen, om antibiotika resistens og non-antibiotika
  • Kl. 14.00 Dyrlæge Søren Ernst Madsen om moderne husdyravl og trans embryo teknik
  • Kl. 14. 30: Kaffe/drikke og kage

 

 

Kl. 15.00: Følgende forskere og praktiserende veterinærer causerer over veterinærvæsenets muligheder efterfulgt af en paneldiskussion over temaet:

 

Status præsens for veterinærvidenskaben og dens fremtidige muligheder.

 

Denne session styres af dyrlæge Thøger Flagstad og fagdyrlæge Flemming Møller

  • Professor, Dr.med.vet. Aage Kristian Olsen Alstrup: om forskning
  • Sten Larsen praktiserende dyrlæge om arbejdet i Det Veterinære Sundhedsråd
  • Lene Kattrup, praktiserende dyrlæge om rewilding

Det er tænkt at hver foredragsholder får 15 minutter til at præsentere deres emne, hvorefter der fortsættes med paneldiskussion og debat

  • 17. 00: Tak for i dag v/ Karl Vestergaard-Nielsen.